Vyhlásenie ZKVHS k situácii na Ukrajine.

Poznať históriu znamená poznať súčasnosť a vidieť do budúcnosti.
ZKVHS vyjadruje ľútosť a zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny. Ani oprávnené obavy z rozširovania NATO, definujúceho Rusko ako hrozbu, nepovažujeme za akceptovateľné zdôvodnenie invázie na územie Ukrajiny. Pozemný i vzdušný útok ruskej armády je zločinom proti mieru. Proti mieru, ktorý nám Červená armáda priniesla pred 77. rokmi. ZKVHS bude vždy uchovávať a pripomínať hrdinstvá ruských, ukrajinských či bieloruských vojakov, našich osloboditeľov od fašizmu v roku 1945.
Agresia Ruskej federácie proti bratskému slovanskému národu je v rozpore s naším poslaním chrániť ich pamiatku a historickú pravdu o oslobodení Slovenska.
ZKVHS sa dištancuje od oslavovania a propagácie prisluhovačov nemeckého nacizmu na Ukrajine i v pobaltských štátoch, banderovcov a jednotiek SS, podieľajúcich sa na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, vyvražďovaní Židov a ostatných nevinných ľudí. A to aj na Slovensku. Vojna nie je riešením!!! Usilujeme sa o mierový život bez vojen a o priblíženie histórie II. Svetovej vojny.
ZKVHS zastáva jednoznačne protivojnový postoj. Odmietame riešenie problémov medzi krajinami takouto násilnou formou.
ZKVHS a jeho členské kluby budú aj naďalej plniť svoje poslanie priblížiť históriu II. svetovej vojny a SNP apoliticky a nestranne ako aj doteraz.
Predsedníctvo ZKVHS
Related Posts