Stretnutie organizácií združujúcich strelcov v SR

30. júla 2020 združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum usporiadalo stretnutie Memorandových partnerov – https://legistelum.sk/bolo-podpisane-velkonocne-memorandum/ t.j. organizácií združujúcich strelcov v rámci celej SR. V Art hoteli Kaštieľ Tomášov sa stretli zástupcovia:

Slovenskej poľovníckej komory
Slovenskej asociácie dynamickej streľby
Asociácie obrannej streľby LOS-SK
Slovenského streleckého zväzu
Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska
Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít

     Preberali sa formy spolupráce a ďalšieho postupu pri boji proti zákazom olova v strelive a schvaľovania očakávanej novely zákona o zbraniach a strelive. Pokračujeme spoločne v boji o základné práva, ktorý nemienime nechať na náhodu. Našli sme spoločnú reč a veríme, že jednotne dosiahneme viac.

Zdroj: Legis Telum o. z.                                                                                                                   predseda ZKVHS

Related Posts