Spolupráca so SZPB

15. februára 2023 prebehlo v priestoroch firmy Erik JV s.r.o. stretnutie predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predsedu Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska. Cieľom stretnutia bolo predbežné zhodnotenie možnej budúcej spolupráce oboch subjektov v rámci svojich plánovaných aktivít. Obe strany prejavili záujem o prehĺbenie spolupráce najmä pri zabezpečovaní podujatí súvisiacich s tradíciami a vojenskou históriou Slovenska. Podkladom pre spoločnú činnosť bude Zmluva o spolupráci.

Stretnutia sa zúčastnili
Ing. SEČKÁR Pavol, PhD. – predseda SZPB
Ing. Jozef Ťažký – podpredseda ÚR SZPB
Bc. Tibor Devát – predseda KVH Tyrnau a ZKVHS
JUDr. Jozef Vránsky – priaznivec klubov vojenskej histórie

29. marca 2023 bola v sídle SZPB podpísaná predmetná zmluva.

Vľavo zástupca šéfredaktora novín Bojovník PhDr. Marin Krno

Related Posts