Memorandum AVOZ SR

16.5.2023 podpísali predseda a jeden z krajských podpredsedov Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska Memorandum o vzájomnej spolupráci v rámci Asociácie vojenských občianskych združení SR. Signatármi memoranda sú okrem ZKVHS aj ďalšie významné organizácie:
1. Zväz vojakov Slovenskej republiky
2. Klub generálov Slovenskej republiky
3. UN Veteran Slovakia
4. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
5. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
6. Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika
7. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
8. Klub vojenskej histórie – GABRIŠ
9. Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave
O memorande boli písomne informaní minister obrany SR, riaditeľka Kancelária MO, Generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR, vojenský ombudsman a náčelník GŠ OS SR.
podpredseda ZKVHS Peter Kamenský
predseda ZKVHS Bc. Tibor Devát
Related Posts