Zmluva o súčinnosti s občianskym združením UN Veteran Slovakia

     19. júna 2020 podpísal predseda ZKVHS vo VÚ 1049 Sereď zmluvu o súčinnosti s občianskym združením UN Veteran Slovakia. Zmluva položila základy budúcej spolupráce v prospech rozvoja činnosti oboch našich združení v prospech rozvíjania historického povedomia širokej verejnosti o vojenských dejinách Slovenska v rôznych obdobiach. Týmto môžeme významnou mierou spoločne prispieť k rozvoju Ozbrojených síl Slovenskej republiky a konať v prospech mieru a demokracie. Zároveň sme dohodli prvú spoločnú akciu v obci Ľubietová, ktorá sa bude konať dňa 9. júla pod názvom Vojenský táborový deň v spolupráci s MO SR a OS SR. Ide o prezentáciu výstroje, výzbroje a činnosti vojakov zo súčasnosti, ale aj z rôznych historických období, primárne určenú pre deti z letného detského tábora a verejnosť z blízkeho okolia obce.

Odkaz na PDF: ZKVHS+UNVS

Na Vojenský táborový deň v Ľubietovej prijal pozvanie Štátny tajomník MO SR Mgr. Marián Majer, PhD., ktorý sa spolu s Generálnym riaditeľom sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martinom Jakálom a Riaditeľom sekcie legislatívy a práva Mgr. Petrom Kardošom zaujímal o činnosť klubov vojenskej histórie.

predseda ZKVHS

Related Posts