Naše stopy v médiách

V tejto časti sme vytvorili priestor na rôzne články, reportáže, krátke videá a podobné mediálne výtvory, ktoré súvisia nielen s činnosťou členov Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska. Priestor tu nájde všetko, čo súvisí s klubmi vojenskej histórie a bolo zverejnené v novinách, časopisoch, či iných periodikách alebo aj v televízii a pod.

  • 11/2020 Slovenské národné noviny 
  • Strana 4. názov článku: Bez kordu a muškety by nebol mušketier. (súvisí so všeobecnou činnosťou KVH a očakávanou novelou zákona o strelných zbraniach a strelive)
  • Strana 12. názov článku: Odhalili pamätnú tabuľu na Legiobanke v Bratislave. (súvisí s článkom na www.kvhtyrnau.sk o brig. gen. Jozefovi Martinovi Kristinovi)

 

Related Posts