Operácia Spoločná zodpovednosť

Tak ako sa väčšina národa zúčastnila celoplošného testovania obyvateľov Slovenskej republiky na ochorenie Covid-19, tak sa v rámci opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu, zapojili do vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť aj členovia klubov vojenskej histórie. Operácia sa konala v dvoch po sebe nasledujúcich víkendoch, od 31. októbra do 1. novembra na celom Slovensku a od 7. do 8. novembra 2020 len vo vybraných 45-tich regiónoch. Testovanie pomohlo zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získali lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Len počas prvého víkendového plošného testovania odhalili zdravotníci 38 359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3 625 332 ľudí.

     Túto operáciu logisticky zabezpečovali Ozbrojené sily SR v spolupráci s Policajným zborom SR, Vládou SR a orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy. Pre testovanie malo byť pripravených približne 5 000 odberných miest, ktorých počet musel byť v prvom kole zredukovaný kvôli nedostatku zdravotníkov. Bezpochyby išlo o najväčšiu logistickú operáciu v histórii Ozbrojených síl SR, na ktorej sa zúčastnili aj spojeneckí vojaci z Maďarska a Rakúska.

     Na odberových miestach pôsobili integrované tímy vedené profesionálnymi vojakmi OS SR. Okrem vojakov, integrované tímy pozostávali z hľadiska bezpečnosti z príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Finančnej stráže, Zboru väzenskej a justičnej stráže, mestských a obecných polícií, ale i príslušníkov SBS. Samozrejme najdôležitejší bol kvalifikovaný zdravotnícky personál a nemenej dôležitý administratívny personál. Odber vzoriek na testovanie uskutočňoval výhradne odborne kvalifikovaný zdravotnícky personál.

     A keďže väčšina členov KVH sa tejto činnosti venuje popri svojom zamestnaní, logicky sa množstvo z nás ocitlo v integrovaných tímoch. Či už to bolo v rámci plnenia si služobných povinností, z titulu svojho povolania alebo dobrovoľne, všetci zúčastnení reenactori si zodpovedne plnili svoje úlohy. Ďakujem všetkým vojakom, policajtom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, ale aj čakajúcim a nepovolaným náhradníkom z radov klubov vojenskej histórie bez rozdielu príslušnosti, za zodpovedný prístup k tejto vojenskej operácii.

predseda ZKVHS

Related Posts