Utužovanie vzťahov a lepšia spolupráca streleckých organizácií

V rámci iniciatívy proti zákazom olova, ktoré Európska únia zavádza postupne v dvoch rovinách sa spojili organizácie, ktoré pri svojej činnosti používajú rôzne druhy zbraní. Ide najmä o strelecké organizácie, vlastníkov strelných zbraní, branné organizácie a kluby vojenskej histórie združujúce zberateľov zbraní a streliva. Ako iste viete, zákaz použitia a držby brokového streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme alebo v ich okolí bol schválený už 3. septembra 2020. Európska únia nepoľavuje a navrhuje plošný zákaz použitia olova v civilnom strelive. Dopady takého zákazu nie je potrebné odbornej verejnosti ani vysvetľovať. Z uvedeného dôvodu sa 1. septembra 2021 stretli zástupcovia streleckých verejnosti na strelnici Zbrane Fraňo v Nitre, kde začali pripravovať záporné Stanovisko streleckej verejnosti k zákazom olova.

Táto spoločná iniciatíva bola zavŕšená 7. decembra 2021, odovzdaním nášho stanoviska spolu s podrobnou dôvodovou správou ministrovi hospodárstva Ing. Richardovi Sulíkovi. Minister hospodárstva sa na tlačovej konferencii pred médiami stotožnil s našim stanoviskom. Sám ešte pred tým poslal list so žiadosťou o spoločné zamietavé stanovisko k návrhu, rezortným kolegom zo 17 krajín Európskej únie, ktoré zákaz tiež odmietajú alebo sa ešte o svojom postoji nerozhodli.

Už pri mimorezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive sa zintenzívnila spolupráca širokého spektra streleckých organizácií. Táto spoločná iniciatíva povýšila naše snahy na vyššiu úroveň. Organizácie, ktoré sa podieľali na tejto aktivite:

Asociácia obrannej streľby LOS-SK
Asociácia presnej streľby Slovenska
Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní
Slovenská asociácia westernovej streľby
Slovenský poľovnícky zväz
Slovenský strelecký zväz
Slovenský zväz biatlonu
Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

Strelnica Zbrane Fraňo, Nitra

Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Stanovisko streleckej verejnosti a dôvodová správa

Related Posts