Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(https://www.zkvhs.sk/wp-content/uploads/2020/08/SIS-VS.png): failed to open stream: operation failed in /data/d/4/d4859334-3bc6-4b81-b59f-3bee1a429bb1/zkvhs.sk/web/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Zo správ o činnosti spravodajských služieb

Z informácií, ktoré na svojich weboch pravidelne zverejňujú spravodajské služby vyplýva, že príslušné inštitúcie (NR SR, prezident a vláda SR, PZ SR) boli a sú pravidelne informované o bezpečnostných hrozbách a rizikách, okrem iného aj o zneužívaní zbraní kategórie D. Logicky a preukázateľne išlo najmä o novodobé zbrane, ktorými sú napr. samopaly, útočné pušky s vyššou kapacitou zásobníkov a moderné pištole. Prvá zmienka o tomto probléme je z roku 2014. SR zareagovala úplne prirodzene a správne novelou zákona o strelných zbraniach a strelive v roku 2015. Povinná evidencia expanzných zbraní prispela k riešeniu situácie a spolu s novými technickými a legislatívnymi podmienkami na úpravu zbraní v podstate znemožnila výrobu expanzných zbraní. Čiže aj podľa tajných služieb dopyt výrazne klesol a predaj expanzných zbraní sa skoro úplne zastavil. Záujemcovia o ľahko prerobiteľné zbrane sa preorientovali najmä na flobertové zbrane, ktoré v súčasnosti predstavujú najvyššie riziko nelegálnych a nedovolených úprav.

Celá táto situácia ovplyvnila činnosť klubov vojenskej histórie zatiaľ len mierne, ale očakáva sa, že ďalšími zmenami legislatívy budeme viac a viac brzdení a doslova uzemňovaní. Nelegálne prerábanie zbraní moderných konštrukcií, vhodných na páchanie trestnej činnosti ovplyvnilo aj zbrane z rôznych historických období, ktoré sú technicky aj morálne zastaralé a nevhodné na útoky páchané väčšinou jednotlivcami, alebo malými skupinami.

Naše zbrane sú väčšinou opakovacie pušky, zastaralé, málo výkonné samopaly a neohrabané guľomety, ktoré boli určené pre vojenský spôsob boja vedený stovkami až tisíckami vojakov súčasne na jednom bojisku. Naši legislatívci by mali pochopiť tento rozdiel a spracovať návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive tak, aby sa zamedzilo zneužívaniu moderných zbraní, ako napr. reaktivácia bežnej úpravy pištole Glock 17 na flobertové strelivo. Zároveň by sa malo umožniť, v podstate malej skupine ľudí, ktorí sa zaujímajú o vojenskú históriu Slovenska a históriu ako takú, aby i naďalej mohli nerušene pripomínať súčasníkom, čím všetkým museli prejsť ich predkovia, aby sme si tu mohli vcelku spokojne nažívať.

Správa o činnosti SIS v roku 2015

SIS pokračovala v získavaní a vyhodnocovaní informácií o problematike expanzných zbraní, upravených z ostrých strelných zbraní, ktoré mohli byť opätovne sfunkčnené. Predmetné riziko bolo identifikované ešte v roku 2014. Začiatkom roka 2015 v SR ešte platila legislatíva, ktorá umožňovala znehodnocovať zbrane a upravovať zbrane na expanzné tzv. vratným spôsobom. Vzhľadom k tomu, že viaceré štáty EÚ mali v tom období prísnejšiu legislatívu, cudzinci začali vo veľkom množstve nakupovať expanzné zbrane na Slovensku. Takéto zbrane boli zadržané aj v súvislosti s teroristickým útokom na parížsku redakciu vydavateľstva časopisu Charlie Hebdo v januári 2015. Následne SIS pomohla v spolupráci so zahraničnými službami úspešne identifikovať pôvod časti týchto zbraní. Zistené riziko možného zneužitia expanzných zbraní viedlo v polovici roka 2015 k urýchlenej novelizácii Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorý vstúpil do platnosti k 1. 7. 2015. Zákon okrem iného sprísnil predaj expanzných zbraní a zaviedla sa ich evidencia. Aj po sprísnení legislatívy však dochádza k nedodržiavaniu zákonom stanovených povinností v súvislosti s nadobúdaním expanzných zbraní. Služba sa zamerala aj na monitoring vývozu expanzných zbraní do zahraničia. Uvedené zbrane nakupujú zahraniční záujemcovia buď priamo alebo prostredníctvom slovenských fyzických osôb. V týchto prípadoch SIS aktívne spolupracovala s viacerými zahraničnými službami, čo viedlo k zadržaniu rizikových osôb a zbraní v zahraničí.

Správa o činnosti SIS za rok 2016

V roku 2016 SIS pokračovala v monitorovaní a získavaní informácií k problematike obchodovania s ručnými strelnými zbraňami kategórie D, ktoré sú legálne prerábané z ostrých strelných zbraní a pri ktorých existuje riziko ich spätného sfunkčnenia a následného zneužitia napr. členmi organizovaného zločinu, teroristickými alebo extrémistickými skupinami.

SIS zaznamenala pokračujúci trend zvýšeného záujmu o nákup plynových, flobertových a perkusných zbraní, ktoré niektorí záujemcovia začali nakupovať ako náhradu za expanzné zbrane, po ktorých dopyt výrazne klesol v dôsledku prijatia sprísnenej legislatívy platnej od júla 2015.

Služba upozornila na potrebu vypracovať komplexnú novelu zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, keďže sa stále predávajú strelné zbrane kategórie A, B a C prerobené na perkusné alebo flobertové zbrane. Ich predaj je nedostatočne evidovaný, aj keď predstavujú značné riziko, pretože sa dajú spätne prerobiť na plne funkčné strelné zbrane. Takéto zbrane sa vyvážajú aj mimo územia SR, pričom ich koneční používatelia ani účel použitia nie sú zrejmé. Uvedená problematika je riešená aj na nadnárodnej úrovni, čoho výsledkom sú viaceré, už prijaté alebo pripravované zmeny legislatívy EÚ v tejto oblasti. Služba zároveň pokračovala aj v informovaní o nedodržiavaní povinností stanovených zákonom v súvislosti s nadobúdaním expanzných zbraní.

Správa o činnosti VS za rok 2016

Dôležitou súčasťou spravodajskej činnosti bol v tomto kontexte najmä monitoring predaja a následného exportu znehodnotených zbraní, ktoré napriek nadobudnutiu účinnosti novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, boli naďalej upravované takými jednoduchými konštrukčnými riešeniami znehodnocovania, ktoré umožňovali obnovenie pôvodnej plne funkčnosti zbrane. Jednalo sa o úpravy funkčných zbraní na perkusné a flobert.

Takáto zbraň, konkrétne znovu sfunkčnená pištoľ GLOCK 17, bola zneužitá aj pri samovražednom útoku v Mníchove, kde bolo zabitých celkom 10 ľudí, vrátane páchateľa. Podľa informácií medzinárodných i národných bezpečnostných štruktúr bola predmetná zbraň upravená a opätovne sfunkčnená na území SR a predaná do kriminálne závadového prostredia prostredníctvom tzv. darkwebu, kde si ju útočník následne obstaral.

Správa o činnosti SIS za rok 2017

Služba pokračovala v monitorovaní a získavaní informácií k problematike obchodovania s ručnými strelnými zbraňami, najmä s dlhodobo problémovými zbraňami kategórie D. Uvedené zbrane sa aj počas hodnoteného obdobia v SR naďalej legálne prerábali z ostrých strelných zbraní kategórie A, B alebo C na expanzné, flobertové a perkusné zbrane. V dôsledku sprísnenia legislatívy sa však predaj expanzných zbraní skoro úplne zastavil. Záujmové osoby sa preto preorientovali na perkusné a flobertové typy zbraní kategórie D, ktorých technický proces výroby a predaj možno považovať za nedostatočne legislatívne upravený. Pri týchto zbraniach stále pretrváva vysoké riziko ich zneužitia, keďže sa zbrane dajú jednoduchou spätnou úpravou nelegálne prerobiť na ostré strelné zbrane.

SIS identifikovala aj ďalšie nedostatky v zákone č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, na ktoré boli upozornení príslušní príjemcovia zo zákona. Bez komplexnej zmeny predmetného zákona, ako aj súvisiacej legislatívy v SR bude pretrvávať riziko nelegálneho prerábania zbraní kategórie D na ostré strelné zbrane.

Pri sledovaní obchodovania a pohybu zbraní kategórie D, do ktorého boli zapojené aj organizované skupiny, SIS spolupracovala s niekoľkými zahraničnými spravodajskými službami. Výsledkom tejto spolupráce bolo zadržanie viacerých rizikových osôb a zbraní v zahraničí.

Správa o činnosti VS za rok 2017

Spravodajskou činnosťou VS boli v súvislosti s touto problematikou získané poznatky k plánovanému vývozu upravených zbraní z územia SR s predpokladom ich opätovného sfunkčnenia na území Ukrajiny.

Správa o činnosti SIS za rok 2018

Spravodajská pozornosť bola naďalej venovaná problematike zbraní kategórie D (napr. flobertové, expanzné, perkusné zbrane). V zmysle platnej slovenskej legislatívy bolo možné aj počas roku 2018 väčšinu strelných zbraní kategórie D legálne vyrobiť úpravou zo zbraní kategórie A, B, C, resp. ich nanovo vyrobiť z identických hlavných častí uvedených kategórií zbraní. Pri týchto strelných zbraniach naďalej pretrvávalo vysoké riziko ich spätného sfunkčnenia, zneužitia, zložitej vystopovateľnosti a nedostatočnej kontroly zo strany štátnych orgánov SR. V kontexte rozličnej právnej úpravy tejto oblasti v iných krajinách EÚ a najmä prísnejšieho posudzovania zbraní kategórie D, ktoré sú v SR legálne predávané, boli vo viacerých prípadoch takéto zbrane pri ich vývoze mimo územia Slovenska už považované za nelegálne. Aj v roku 2018 boli v zahraničí (napr. v Poľsku, Českej republike, Švédsku a v Taliansku) zadržané viaceré strelné zbrane, ktoré pochádzali zo SR. Tieto zbrane boli vo všetkých prípadoch pôvodne upravené v zmysle platných slovenských predpisov na zbrane kategórie D a následne legálne odpredané. SIS v tejto oblasti dlhodobo spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami. Predmetom spolupráce je najmä výmena informácií o rizikových nákupoch zbraní, pričom na jej základe už v zahraničí došlo k zadržaniu viacerých rizikových osôb a zbraní, a k odhaleniu množstva falošných, resp. už neexistujúcich identifikačných dokladov, ktoré boli aj naďalej protiprávne využívané pri nákupoch zbraní kategórie D na území SR.

Správa o činnosti VS za rok 2018

V tomto období bolo zaznamenané aj zakázané vyhľadávanie nevybuchnutej munície a zbraní z obdobia 2. svetovej vojny s využitím detektorov kovov.

Zdroje: SIS, VS                                                                                                                               predseda ZKVHS

Related Posts