Asociácia vojenských občianskych združení SR

Začalo to 2. februára 2023 v Posádkovom klube v Bratislave, kde sa uskutočnilo rokovanie signatárov „OZ7+“ (občianske združenia participujúce s rezortom obrany) za účelom skvalitnenia a najmä zintenzívnenia spolupráce členských občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany SR a k Ozbrojeným silám SR. Tu boli zhodnotené dôvody a účel zriadenia „OZ7+“ v minulosti, jeho poslanie a dosiahnuté výsledky spolupráce za uplynulé obdobie. Ďalej bolo zdôvodnené, prečo sa signatári spolupráce rozhodli transformovať „OZ7+“ na Asociáciu vojenských občianskych združení (AVOZ SR).

Ide najmä o integráciu občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany a OS SR v jednotnej platforme za účelom dosiahnutia spoločného, jednotného a sústredeného postupu najmä pri ochrane oprávnených záujmov vojakov,  súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti asociácie. Očakávaným výsledkom tejto spolupráce je predovšetkým možnosť vypracovávania jednotných stanovísk, postojov, legislatívnych návrhov a pod.  v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti obrany SR a vojenskej komunity. Nemenej dôležitým cieľom je udržiavanie a rozvoj tradícií OS SR a propagácia  rezortu obrany SR a OS SR.

Rozšírenie Asociácie vojenských občianskych združení SR

15. februára 2023 sa v priestoroch Posádkového klubu v Bratislave uskutočnilo rokovanie občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR, ktoré prejavili záujem o vstup do Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR). Cieľom rokovania bolo informovať záujemcov o podstate, poslaní a cieľoch AVOZ SR a zároveň dohodnúť ďalší postup pri integrácii jednotlivých občianskych združení do tejto platformy spolupráce.

Na rokovaní bolo zastúpených 20 občianskych združení:

 1. AVOZ SR (zastupuje 6 občianskych združení)
  • Zväz vojakov SR
  • Klub generálov SR
  • Slovenský letecký zväz Dr. M.R. Štefánika
  • Klub vojenských výsadkárov SR
  • UN Veteran Slovakia
  • Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
 2. Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska (zastupuje 33 klubov vojenskej histórie)
 3. Klub priateľov vojenskej dopravy
 4. Klub vojenskej histórie – GABRIŠ
 5. Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC
 6. Slovenský klub 1. prieskumného práporu
 7. Klub vojenský veterán Bratislava
 8. Klub Vojenského útvaru 3853 Bratislava
 9. Klub veteránov spravodajských služieb
 10. Veteranis Militum Nuntium Muneris
 11. Klub veteránov letiska Kuchyňa
 12. Cech puškárov a delostrelcov
 13. Spoločnosť M. R. Štefánika
 14. Únia vojnových veteránov SR
 15. Klub vojenských dôchodcov LIPTOV

plk. v.v.  Ing. Gabriel MERŇÁK prezident Zväzu vojakov SR

umelecký kováč Tomáš Achs a predseda ZKVHS Tibor Devát

 

 

Related Posts